Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Levering

De geplaatste bestelling kan om logistieke redenen 1 tot 2 dagen eerder worden bezorgd dan afgesproken.

Alle bestellingen worden gelost naast de auto aan de verharde weg. Dit moet op een bereikbare plaats zijn voor onze transporteur. De losplaats word ten alle tijden door de chauffeur bepaald. Uiteraard lossen wij dit zo dicht mogelijk bij de door de klant aangewezen losplek.

De bestelde materialen dienen gecontroleerd te worden bij levering. Nadat de materialen gelost zijn gaat het risico naar de ontvangende partij.

Materialen

Controleer voor verwerking de materialen op zichtbare schade. Mocht u ondanks zichtbare gebreken toch overgaan tot verwerking, dan heeft u zonder voorbehoud het product geaccepteerd. Na verwerking van de materialen zijn geen reclames meer mogelijk. Herbestratingskosten worden om deze reden dan ook niet vergoed.

Een aantal artikelen wordt geleverd op statiegeld pallets. Deze worden door ons gefactureerd. Bij inlevering van deze pallets wordt het statiegeld aan u geretourneerd. Beschadigde pallets worden niet retour genomen.

Op Big Bags wordt geen statiegeld berekend. Deze kunt u gewoon weggooien of aan ons retourneren.

Productfoto’s op de website zijn slechts een indicatie. Een kleur op een foto kan altijd afwijken. Wij adviseren dan ook altijd het product in het echt te komen bekijken voor aankoop.

Producten verwerkt in onze showroom/tuin zijn een indicatie. Elke productie kan iets verschillen in kleur. Bij de meeste leveranciers staan de verwerkingstips vermeld op de verpakking. Hier kun je lezen hoe een product op de juiste wijze verwerkt dient te worden. Een kopie is te allen tijde te verkrijgen.

Voor al onze actie-outlet materialen uit voorraad geld op=op. Reserveren hiervan is niet mogelijk. Reclames op deze partijen worden niet geaccepteerd.

Wanneer je niet tevreden bent over het ontvangen product en het retour wilt laten halen, worden er wel transportkosten berekend.

Speciaal bestelde goederen welke buiten ons normale voorraadassortiment vallen, kunnen niet retour gezonden en/of gecrediteerd worden. Reclames binnen 8 dagen na levering. Eventuele retourzendingen uitsluitend na telefonisch overleg met ons, waarbij maximaal 80% van de berekende prijs wordt gecrediteerd.

Op al onze transacties zijn van toepassing onze voorwaarde zoals deze op 15 Februari 2006 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen, onder nr. 02091277. Een exemplaar van deze voorwaarden ligt bij ons ter inzage en zal op uw verzoek kosteloos aan u worden verstrekt. K.v.K. te Groningen nr. 02091277 BTW nr. NL.820823892.B01

Algemene informatie en eigenschappen van bestrating

Op alle betonmaterialen kunnen krassen ontstaan. Op gecoate en geïmpregneerde tegels zal dit meer opvallen. Houd hier rekening mee bij uw aankoop.

Tijdens het transport en verwerking van strakke materialen kan enige schade ontstaan. Een percentage van 5% rand en topschade is acceptabel. Deze tegels kunnen hoogstwaarschijnlijk gebruikt worden voor het zaagwerk. Raadzaam is om altijd iets extra te bestellen.

Witte uitbloei bij betonproducten wordt veroorzaakt door de chemische reactie van cement en water. Hierdoor wordt vrije kalk gevormd, welke zich op het oppervlak afzet. Het is een fenomeen wat niet te voorspellen en helaas niet altijd te voorkomen is. Door belasting en contact met lucht zal de witte uitslag, vrijwel altijd, naar verloop van tijd vanzelf verdwijnen. Witte uitslag doet geen afbreuk aan de kwaliteit van het product en is geen reden voor reclamatie.

Voor onderhoud bestratingsmaterialen geldt dat je geen strooizouten, zuurhoudende en chemische reinigingsproducten dient te gebruiken. Gebruik voor reiniging en onderhoud uitsluitend specifieke onderhoudsproducten. Gebruik in geen geval een hogedrukreiniger op de bestrating. Deze veroorzaakt corrosie en leidt tot onherstelbare schade.

Algemene informatie en eigenschappen van hout

Hout is een natuurlijk materiaal met karakteristieke eigenschappen. Wij vinden het belangrijk om hier uitgebreide informatie over te geven. Hout kan in de praktijk natuurlijke afwijkingen vertonen die op het eerste gezicht een mindere kwaliteit doen vermoeden, maar in werkelijkheid geen afbreuk doen aan de fysieke eigenschappen. Wij lichten deze kenmerken graag verder toe.

Kleur

De vorm, kleur en nerf van het hout creëren na verwerking een natuurlijk kleurenspel. Bij geïmpregneerd hout kunnen kleurverschillen ontstaan, omdat de kleurpigmenten bij keteldrukimpregnering niet gelijkmatig worden geabsorbeerd. Dit komt doordat de dichtheid van het hout verschillend is en er daardoor een andere kleurintensiteit ontstaat. Dit trekt meestal na verloop van tijd weg door weersinvloeden. Ook kan de kleur van gespoten en geverfd hout per partij verschillen.

Groene vlekken

Op geïmpregneerd hout zijn af en toe kleine groene stippen of vlekken te zien. Dit zijn onschadelijke zoutkristallen die zich aan het oppervlak hebben samengevoegd met de natuurlijke hars uit het hout. Na verloop van tijd vervagen deze stippen om uiteindelijk te verdwijnen. Een dergelijke uitbloeiïng van zoutkristallen gebeurt niet bij dompel-impregnatie. Daarom kunnen deze kleine groene stippen of vlekken op het oppervlak worden beschouwd als een kwaliteitskenmerk. Ze zijn namelijk het gevolg van een zorgvuldig impregneerproces middels keteldruk.

Schimmels en blauwe plekken

Keteldruk geïmpregneerd hout wordt tijdens het impregneerproces erg vochtig. Vooral in het warme seizoen kan daardoor meeldauw- en schimmelaantasting ontstaan. Deze schimmels zijn niet van invloed op de kwaliteit en de sterkte van het hout. Deze aantastingen verdwijnen of kunnen eenvoudig met de hand worden weggeveegd. U kunt lichte schimmel verwijderen door het hout met azijn of alcohol te besproeien. Na 30 minuten kunt u het hout afwassen. Zwaarder aangetaste gedeeltes kunnen worden behandeld met een chloorhoudende huishoudreiniger. Fijn bezaagd lariks/douglas is vers gezaagd en bevat in hoge mate vocht. Dit vocht kan tijdens opslag en verwerking schimmelvorming veroorzaken.

Noesten en vlammen

Deze zijn karakteristiek voor hout en geven ieder hout een unieke uitstraling. Noesten maken deel uit van het natuurlijke uiterlijk van hout en kunnen variëren in aantal en grootte. Ondanks zorgvuldige kwaliteitscontroles vallen noesten soms uit bij droog weer. Dit kan nooit volledig worden voorkomen en betekent geen kwaliteitsvermindering.

Ruwe plekjes en randen

Zelfs met de grootste zorg in het productieproces kunnen ruwe plekken en schaafafwijkingen niet altijd worden vermeden. Ruwe plekken kunnen met name voorkomen ter plaatse van noesten bij houtvezels die tegen de verwerkingsrichting inlopen. Bij profileringen en ronde hoeken kunnen kleine vezelscheuren voorkomen als gevolg van de verwerking dwars op de houtvezel.

Hars

Hars op een houten oppervlak is volkomen normaal en zelfs onvermijdelijk. In het eerste jaar kan er hars uit het hout komen. Verse vlekken kunnen worden verwijderd met terpentine. Wanneer hars aan de oppervlakte is gekomen wordt het doorgaans snel bros. Het valt daardoor spontaan van het hout af. Het kan ook met een schaaf verwijderd worden. Bij bepaalde soorten hardhout kan tijdens warme periodes een kristalachtige hars aan de oppervlakte verschijnen. Dit proces stopt na verloop van tijd. De harskorrels kunnen verwijderd worden met een harde borstel of schaaf.

Merg

De mergbuis is de centrale buis in de eerste ring van de boomstam. Het verschilt van het omringende hout: de kleur is donkerder en anders van structuur. Bij de bewerking van het hout kan de mergbuis volledig of gedeeltelijk zichtbaar worden. Deze eigenschap maakt deel uit van de natuurlijke uitstraling van het hout. Soms wordt de mergbuis ten onrechte aangezien voor houtrot.

Mini boorgaten

Sommige hardhoutsoorten kunnen kleine gaatjes (pinholes) vertonen. Deze gaatjes zijn veroorzaakt door nathoutboordertjes die zich voeden met de sappen van de boom. Zodra een boom is gekapt, sterven deze insecten en bestaat er dus geen gevaar meer dat er nieuwe pinholes ontstaan. Deze ‘pinholes’ worden soms ten onrechte aangezien voor houtworm. Deze pinholes vormen geen enkel gevaar en hebben geen invloed op de duurzaamheid of de statische eigenschappen van het hardhout.

Werking

Hout zwelt op wanneer het vocht opneemt en krimpt wanneer het vocht afstaat. Dit kan de dikte en breedte van het hout aanzienlijk veranderen. In de lengterichting zijn de veranderingen echter minimaal. Toleranties in de houtafmetingen zijn daarom een natuurlijk verschijnsel en geen tekortkoming. Een heel natuurlijk gevolg van dit zwel- en krimpgedrag is dat er scheuren en vervormingen kunnen optreden.

Droogtescheuren komen het meest voor bij hout waar het hart van de boom nog ingesloten zit (zoals bij pallissades). De scheuren hebben geen invloed op de stabiliteit of duurzaamheid van het hout en kunnen, afhankelijk van het weer, bijna volledig sluiten. Volgens DIN 4074 zijn barsten toegestaan die de duurzaamheid niet negatief beïnvloeden. Indien u een project uitvoert met vers gezaagd (=ongedroogd) lariks/douglas hout, adviseren wij u om rekening te houden met minimaal 4% krimp na verwerking. Dit betekent dat zorgvuldig en goed afgewerkte constructies na verloop van tijd een iets minder strakke uitstraling kunnen krijgen. U kunt dit voorkomen door kunstmatig gedroogd lariks/douglas hout toe te passen. Hout is een natuurlijk product dat kan zwellen en krimpen. Daarom kunnen de vermelde maten in deze catalogus een geringe afwijking vertonen.

Routebeschrijving
Offerte aanvragen
Whatsapp ons
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram